XXIX Olimpiada Filozoficzna w Poznaniu – wyniki Zawodów Okręgowych

XXIX Olimpiada Filozoficzna w Poznaniu – wyniki Zawodów Okręgowych

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Zawodów Okręgowych, a także ich Opiekunom. Komitet Okręgowy rekomendował do zawodów centralnych aż 10 osób!

Oto one (w porządku alfabetycznym):

  • Olga Chrzanowieacka
  • Kalina Czop
  • Aleksandra Korbacz
  • Mateusz Kowalczyk
  • Daniel Kozłowski
  • Jędrzej Mikstacki
  • Kewin Nowakowski
  • Mateusz Ulański
  • Adam Wiktor
  • Wojciech Zięba

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Oprócz rekomendacji Komitetu Okręgowego, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komitet Główny wyłoni tych uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do końca marca na stronie Olimpiady: www.ptfilozofia.pl

Kontakt z Komitetem Okręgowym OF w Poznaniu: km.budzinska@gmail.com

Comments are closed.