Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej

Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej, które odbędzie się w czwartek 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 215 (IF WNS, budynek C). Referat pt. „Czy Chiny stworzyły Europę? Kontakt z kulturą chińską jako źródło oświeceniowego sekularyzmu” wygłosi mgr Dawid Rogacz.

Celem wystąpienia jest wykazanie, iż kontakt filozofii europejskiej z kulturą Chin w II poł. XVII – II poł. XVIII wieku wpłynął na powstanie i rozwój sekularyzmu, który stał się dystynktywną cechą zachodniego Oświecenia. W pierwszej części zamierzam zbadać, w jaki sposób poznanie historii Chin i etyki konfucjańskiej poddało w wątpliwość chronologię biblijną i podważyło wiarę jako konieczny warunek moralności (Horn, La Peyrère, Vossius, Labrune, Temple, Bayle, Malebranche). Następnie przeanalizuję próby odparcia tych zarzutów, reinterpretujące konfucjanizm jak krypto-monoteizm (jezuici, Leibniz, Wolff). W części trzeciej pokażę, jak debata dotycząca kultury chińskiej przyczyniła się do narodzin świeckiej filozofii historii, która to historiozofia położyła ostateczny kres oświeceniowej sinofilii (Bossuet, Vico, Wolter, Herder, Hegel) W konkluzji przedstawię natomiast główne ograniczenia tezy o wpływie myśli chińskiej na narodziny sekularyzmu. (D. Rogacz)

Pozdrawiam

Andrzej Wawrzynowicz

Comments are closed.