BLOG

Prof. Ewa Nowak o pożytkach z kompetencji filozoficznych w czasach postprawdy i fake news

Prof. Ewa Nowak o pożytkach z kompetencji filozoficznych w czasach postprawdy i fake news

Zagadnienia kłamstwa i prawdomówności od dawna pozostają w sferze zainteresowań filozofów. Wśród nich znajdowali się m.in. św. Augustyn i Immanuel Kant. Rozwój nowych technologii oraz przeobrażenia sfery komunikacji zmuszają nas do ciągłej aktualizacji tych rozważań. Niezmienny jest tylko pożytek z kompetencji filozoficznych o czym przekonuje prof. Ewa Nowak. „Nie sądźcie, […]

Read More

Dr Lidia Godek o komunikacji w dobie polityki postprawdy

Dr Lidia Godek o komunikacji w dobie polityki postprawdy

Postprawda i fake news są jednymi z najpopularniejszych haseł w Internecie. Co o wiemy o ich przyczynach i konsekwencjach? Analizy tych zjawisk podejmuje się dr Lidia Godek, która także ukazuje szerszy kontekst polityki postprawdy. Świat przechodzi komunikacyjną rewolucję. To jasne. Ale jej kierunek jest wciąż trudny do przewidzenia. Czy pojawianie […]

Read More

Dr Jarosław Boruszewski o specyfice dezinformacji

Dr Jarosław Boruszewski o specyfice dezinformacji

Co odróżnia błędną informację od dezinformacji? Co to jest pseudoinformowanie? To zjawiska tak częste, że w mowie potocznej doczekały się kolokwializmów i idiomów. Dr Jarosław Boruszewski wprowadza nas w tę tematykę. O tym, że słowo „dezinformacja” jest mocno semantycznie obciążone i to konotacjami negatywnymi nie trzeba raczej przekonywać. To negatywne […]

Read More

Dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii

Dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii

Instytut Filozofii UAM ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii. Rozpoczęcie nastąpi 1 czerwca 2018 roku. O przyjęcie ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom magistra, magistra inżyniera, lekarza lub będące beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 […]

Read More

Nabór na stanowisko naukowo-techniczne

Nabór na stanowisko naukowo-techniczne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko naukowo-techniczne Starszy technik w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych dla potrzeb realizacji projektu badawczego NCN SONATA BIS 7 pt.: „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki”. Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych zatrudni osobę na stanowisku naukowo-technicznym: starszy technik w grupie badawczej Scholarly Communication […]

Read More

Absolutorium 2018

Absolutorium 2018

Informacja dla III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Istnieje jeszcze możliwość zapisu na tegoroczne absolutoria. Szczegóły znajdziecie w poniższym pliku. Informacje dla starostów – Absolutoria 2018

Top 5 filmowych rekomendacji Andrzeja Marca

Top 5 filmowych rekomendacji Andrzeja Marca

Niekiedy scenarzyści i reżyserzy czerpią pełnymi garściami z filozofii. Efektami tych inspiracji są filmy, które prowokują do dyskusji, stawiają odważne pytania albo skłaniają do refleksji. Właśnie takie obrazy należą do zainteresowań dra Andrzeja Marca – filozofa, vlogera oraz entuzjasty i propagatora kina niebanalnego. Specjalnie dla naszych studentów oraz odwiedzających strony […]

Read More