BLOG

„Nasz Wspólny Uniwersytet”

„Nasz Wspólny Uniwersytet”

Podczas Forum pod hasłem „Nasz Wspólny Uniwersytet” podziękowania i dyplomy uznania trafiły do kluczowych partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z nagrodzonych stowarzyszeń było Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych (SKRSS) nominowane do nagrody przez Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Centrum DIKASTAI prowadzi aktywną […]

Read More

Doktorant z Instytutu Filozofii nagrodzony za esej!

Mgr Dawid Rogacz został doceniony w międzynarodowym konkursie na esej filozoficzny. W nagrodę otrzyma możliwość wystąpienia podczas konferencji naukowej organizowanej w Wielkiej Brytanii. Esej mgra Dawida Rogacza pt. „The Art of Understanding of What Is No Longer Present: On Zhang Xuecheng’s Philosophy of History” otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na […]

Read More

Wyniki II etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej

Wyniki II etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej

Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce i rekomendację do etapu centralnego uzyskała:  Marta Anna Szpytko (wynik 69 punktów) Dalsze wyniki: II miejsce: Matysiak Robert  (wynik 54 punkty) III miejsce: Olejnik Paweł  (wynik 46 punkty) IV miejsce: Jakub Komasa  (wynik 46 punktów) V miejsce: Dominik Perliński  (wynik 45 punktów) VI miejsce: Aleksandra Gendera (wynik 39 punktów) Cała Komisja Okręgowa Olimpiady Filozoficznej […]

Read More

Oferta Letniej Szkoły w Szanghaju

SGroup, do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ogłosiła szczegóły Letniej Szkoły w Szanghaju, która odbędzie się w dniach  od 2.08 do 31.08 br. Zainteresowane osoby powinny dostarczyć do 22 marca (do Działu Współpracy z Zagranicą) następujące dokumenty: list motywacyjny w języku angielskim, życiorys, wykaz ocen oraz podpisaną […]

Read More

XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Filozoficznej odbędą się 16 lutego 2019 roku, o godzinie 10:00 w sali 215 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89 C, 60 568 Poznań. Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części: Pierwsza część polega na […]

Read More