BLOG

Seminarium Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej

Seminarium Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na kolejne zebranie naukowe, na którym Prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) wygłosi wykład pt. Pytanie o miejsce hermeneutyki wielojęzyczności w przestrzeni nauk humanistycznych i społecznych. Zebranie odbędzie się 20 listopada 2017 […]

Read More

Zebranie Koła Studentów Filozofii

Zebranie Koła Studentów Filozofii

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat na walne zebranie Koła Studentów Filozofii, które odbędzie się dnia 26  Października br. o godzinie 18:30 w sali 215 (Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii). Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z tegoroczną działalnością Koła oraz z organizacją poszczególnych sekcji. Jeżeli tematyka proponowanych przez nas w tym […]

Read More

Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne

Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018 pojawia się nowa inicjatywa naukowa pod tytułem Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne. Powstała ona z inicjatywy następujących osób: prof. dr hab. Adam Ziółkowski (UW, Instytut Historii, Zakład Historii Starożytnej), prof. UAM dr hab. Krzysztof Przybyszewski (UAM, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Społecznej […]

Read More

Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci: Podanie, CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4, Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu), Oświadczenie dotyczące […]

Read More

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcych na poziomie B2 w roku akademickim 2017-2018

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcych na poziomie B2 w roku akademickim 2017-2018

Szkoła Językowa UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w następujących terminach: Semestr zimowy 05.02.2018 I podejście (poniedziałek) godz. 14:00 – 16:30 (rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 24.01.2018 – 01.02.2018) 15.02.2018 II podejście (egzamin […]

Read More

Seminarium Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Seminarium Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium, które odbędzie się 23 października (poniedziałek) o godzinie 13:00. w pok. 2 AB. Referat przedstawi mgr Dawid Rogacz, tytuł wystąpienia: „Działam, więc myślę. O nowożytnej epistemologii chińskiej”. Referat stanowić będzie syntetyczny obraz rozwoju chińskiej teorii poznania w XVI i […]

Read More

Seminarium Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej

Seminarium Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają na zebranie naukowe, na którym Prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz (Wydział Filologii Polskiej UAM) wygłosi wykład pt. Phronesis. Próba hermeneutycznego uzasadnienia nauk humanistycznych. Zebranie odbędzie się 23 października 2017 roku o godzinie 18.00 w sali im. Kazimierza […]

Read More