BLOG

Filozofia a nowe technologie

Filozofia a nowe technologie

Kompetencje filozoficzne zaczynają być w cenie – tak można sparafrazować wnioski płynące z pojawiających się w ostatnim czasie doniesień medialnych. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele branży nowych technologii począwszy od amerykańskiego miliardera Marka Cubana po zarządzających polskimi start-upami. O komentarz poprosiliśmy pracowników Instytutu Filozofii.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

W tym wpisie znajdą się i będą aktualizowane informacje na temat rozpoczęcia zapisów na przedmioty w USOS. I stopień Filozofia I rok – 17.2.2018 o godz. 9:00 Filozofia II rok – 17.2.2018 o godz. 10:00 Filozofia III rok – 17.2.2018 o godz. 11:00 Komunikacja społeczna I rok – 17.2.2018 o godz. […]

Read More

Oferta stypendium doktoranckiego

Oferta stypendium doktoranckiego

Przedstawiamy ofertę stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego. Tematyka badawcza projektu Interpretacja alegoryczna (inaczej: alegoreza) to poszukiwanie ukrytego sensu danej wypowiedzi (utworu poetyckiego, tekstu religijnego, itd.). Celem projektu jest pokazanie, że powszechnie stosowana w antyku praktyka interpretacji alegorycznej miała […]

Read More

Seminarium doktorancko-studenckie

Seminarium doktorancko-studenckie

Seminarium jest nowością i pozwala studentom poznać zagadnienia, którymi zajmują się doktoranci w Instytucie Filozofii. Uczestnicy przekonają się, o jakich tematach piszą, co czytają i przed jakimi wyzwaniami stają osoby, które pragną uzyskać stopień doktora w Instytucie Filozofii UAM.

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 18 grudnia 2017 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Testy poziomujące zostały przygotowane z […]

Read More

XXX Olimpiada Filozoficzna w Poznaniu – wyniki etapu szkolnego

XXX Olimpiada Filozoficzna w Poznaniu – wyniki etapu szkolnego

Dziękujemy za udział wszystkim Uczestnikom etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej i jednocześnie informujemy, że do zawodów okręgowych zakwalifikowały się następujące osoby (nazwiska podajemy w porządku alfabetycznym): Dominika Bartosik Hubert Bączkowski Anna Gendera Grzegorz Kozera Hubert Kwitowski Jędrzej Mikstacki Martyna Mulkowska Paweł Olejnik Joanna Radoła Jędrzej Szmidt Julia Szmil Robert Szymański […]

Read More