Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Pracownicy

ostatnia aktualizacja: 16.12.2019

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład tel. pokój
(budynek)
dyżur/urlop e-mail
Prof. dr hab. Roman Kubicki
Dziekan Wydziału Filozoficznego
Członek Prezydium KNF PAN
Kierownik Zakładu Filo­zofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C)

pn. 11.00 – 13.00
śr. 13.00 – 14.00
czw. 13.00 – 14.00

rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
21 03
223 (bud. C) pn. 10.30 – 13.30 
czw. 13.15 – 15.15
cern@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

– programy studiów i plany zajęć
– różnice programowe (reaktywacje, urlopy, MOST, ERASMUS)
– minima programowe MISHiS
– obsady zajęć dydaktycznych
– procedura rekrutacyjna

Kierownik Zakładu Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01

9 (bud. C)

pn. 12.00 – 14.00 
śr. 14.00 – 15.00
slaaw@amu.edu.pl

Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych

kontakt ze studentami:
– sprawy studenckie i wnioski studenckie
– inauguracje i absolutoria
– skreślenia i reaktywacje
– samorząd i koła naukowe
– promocja
– sprawy dyscyplinarne
– sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) pn. 7.00 – 8.30
śr. 9.30 – 12.00
marszyn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C)

pn. 11.00 – 13.00
śr. 10.30 – 11.30

tworak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pn. 13.00 – 15.00
wt. 13.00 – 15.00
brzech@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
  pt. 8.00 – 9.30
pt. 15.00 – 16.30
and@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Marek Kwiek Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

 

Kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

61 829
22 81
    kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C)

pn. 11.30-13.00

czw. 17.00-18.30

ewanowak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 10.00 – 13.00
wt.  11.00 – 12.00 (po wcześniejszym umówieniu)
monika.bakke@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pn. 11.30 – 13.30
wt.  14.45 – 15.45
maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30
śr.  13.00 – 14.30
dobrzan@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Kierownik Zakładu Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 9.00 – 11.00
wt.  8.45 – 9.45
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

 

Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI

Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI

 

Kierownik Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30
czw.  11.00 – 12.30
juchaczp@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Członek KNF PAN

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową 61 829
27 20

403

(ul. Międzychodzka 5)

wt. 8.00 – 10.00  emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt.  12.00 – 13.00
norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 10.30 – 12.30
wt.  18.15 – 19.15 (ul. Międzychodzka 5 s.406)
grus@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt.  9.00 – 10.00
anna.m.malitowska@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Danuta A. Michałowska Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 10.30 – 12.00
czw.  11.20 – 12.50
damichal@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
czw.  14.45 – 15.45
moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filozofii Nauki 61 829
22 38
3 (bud. AB) Urlop naukowy andrzej.w.nowak@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Kierownik Zakładu Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) Urlop naukowy piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C)

pn. 11.00 – 12.30
śr.  13.30 – 15.00

przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt.  15.00 – 16.30
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 12.00 – 13.00
wt.  11.15 – 13.15
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr.  10.30 – 11.30
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 13.00 – 14.00
śr.  11.15 – 13.15
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Kierownik Zakładu Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829 22 90 222 (bud. C) Urlop naukowy wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
21 21
227 (bud. C) Urop naukowy w.wilowski@wp.pl
prof. UAM dr hab. Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr.  16.30 – 17.30
marwos@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 11.30 – 12.30
wt.  11.30 – 13.00
bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pn. 16.45 – 18.50
wt. 9.45 – 11.15
borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pn. 11.00 – 13.00
czw.  11.30 – 12.30
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30
śr. 13.00 – 14.30 
katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) Urlop naukowy lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 10.30 – 12.30 marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut

 

Opiekun:
– III roku studiów I-go stopnia

Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 86
201 (bud. C) pn. 9.00 – 10.30
wt. 9.00 – 10.30 
rkazibut@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt.  14.00 – 15.00
krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Joanna Malinowska

 

Opiekun:
– II roku studiów I-go stopnia
– II rok studiów II-go stopnia

Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829 22 83 219 (bud. C) pn. 13.00 – 15.00
wt.  14.00 – 15.00 
malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) Urlop naukowy martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 14.00 – 15.30
śr.  15.00 – 16.30
pawelmn@amu.edu.pl
Dr hab. Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00
śr.  11.30 – 13.00
m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 15.00 – 16.30
wt.  11.30 – 13.00
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 14.00 – 15.00
czw.  17.00 – 19.30
raburski@gmail.com

Dr Dawid Rogacz
Opiekun:
– I roku studiów I-go stopnia
– I rok studiów II-go stopnia

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
23 75
207 (bud. C) pn. 9.30 – 10.30
czw.  11.15 – 13.15
dawid.rogacz@amu.edu.pl
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

 

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

       krysszad@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pn. 13.00 – 15.00
wt. 11.30 – 12.30 
annazio@amu.edu.pl

Mgr Kinga Dułacz
Kierownik BOW

Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Anna Bauer Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 88
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 anna.bauer@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Biuro Obsługi Wydziału 61 829
21 24
202 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redakcja Zasobów Internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 byczyn@amu.edu.pl
Mgr Jędrzej Gola Pracownia komputerowa 61 829 22 89 211 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 jedrzej.gola@amu.edu.pl


Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­skiZakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz BuksińskiZakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-SchuppZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Dr hab. Marek Kil­i­janekZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Bar­bara KotowaZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-JamroziakZakład Este­tyki
Prof. dr hab. Izabela NowakZakład Filozofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szysZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna PałubickaZakład Filo­zofii Kultury
Prof. dr hab. Ewa PiotrowskaZakład Antr­opologii Filozoficznej
Prof UAM dr hab. Danuta SobczyńskaZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. dr hab. Jan SuchZakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Mar­ian WesołyZakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej

Emerytowani pracownicy administracyjni Instytutu Filozofii

Nazwisko i imię Stanowisko
Mgr Zofia Buczel Sekretariat
Genowefa Walczak Sekretariat
Helena Żurek Sekretariat