Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­ski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. dr hab. Bar­bara Kotowa Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Izabela Nowak Zakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Jan Such Zakład Filozofii Nauki 
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szys Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Danuta Sobczyńska Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji

Pracownicy

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię

Zakład w Instytucie Filozofii

tel.

pokój
(budynek)

dyżur

e-mail

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN

Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk Społecznych 61 829
22 80
223 (bud. C) pon. 10:00-13:00
czw. 13:00-14:00
rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C) pon. 10:00-13:00
czw. 11:00-14:00
cern@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C)

pon. 12:00-13:00
śr. 13:00-15:00

slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C) pon. 11:00-13:00
śr. 10:30-11:30
tworak@amu.edu.pl
Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) wt. 7:15-9:15, 15:30-16:30
śr. 8:00-9:30
marszyn@amu.edu.pl
           
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pon. 13:00-15:00
wt. 15:00-16:00
brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Anna Jam­rozi­akowa Zakład Este­tyki 61 829
21 24
202 (bud. C) pon. 13:00-15:00
wt. 16:30-17:30
nimia@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
227 (bud. C) pon. 10:00-12:00  and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

Zakład Filo­zofii Kultury

61 829
22 81
229 (bud. C), 20 Iuridicum Novum pon. 11:00-13:00
pt. 14:00-15:00
kwiekm@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 12:00-13:00
annapal@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 13:15-14:15
piotrow@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Mar­ian Wesoły Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 8:30-9:30 
wesoly@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) Urlop naukowy zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 13:30-15:00
wt. 11:00-12:30 (po wcześniejszym umówieniu)
bakkemonika@yahoo.com
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
219 (bud. C) pon. 9:30-12:00 maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 8:00-10:00
wt. 8:45-9:45 
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) pon. 10:00-13:00 juchaczp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 11:00-13:00
wt. 15:00-16:00
norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Ewa Nowak Zakład Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) pon. 11:30-12:30
śr. 17:00-18:00
ewanowak@bluewin.ch
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pon. 12:00-13:30
śr. 11:30-13:00
piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 14:00-15:00
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 13:00-15:00
śr. 14:45-15:45
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 10:00-11:00
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pon. 9:30-10:30
czw. 14:45-16:45
eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C)   w.wilowski@wp.pl
Dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 18:45-19:45
dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Marek Kil­i­janek  Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
21 22
227 (bud. C) Urlop naukowy  
Dr hab. Emanuel Kul­czy­cki Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   202 (Międzychodzka 5) pon. 8:00-10:00 emek@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 10:15-12:15
czw. 15:00-16:00
grus@amu.edu.pl
Dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 9:00-10:00, 13:00-14:00
wt. 9:00-10:00
anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Mariusz Moryń Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 14:45-15:45
moryn@amu.edu.pl
Dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 11:00-12:00
śr. 12:00-13:00
andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) pon. 13:00-14:30
czw. 13:30-15:00
przybysz@amu.edu.pl
Dr hab. Michał Wend­land Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 11:00-12:30
wt.12:00-13:30
wendland@amu.edu.pl
Dr Tomasz Albiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 12:00-13:00
czw. 9:00-11:00
albinski@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 12:00-13:00
wt. 15:00-16:30
bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Mateusz Bonecki Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 87
3 (bud. AB) pon. 8:45-9:45, 14:45-15:30
wt. 9:00-10:00
mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 14:45-16:45
wt. 14:00-15:00
borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 9:45-11:15
śr. 9:45-11:15
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 12:15-13:15
katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 38
214 (bud. C) pon. 11:15-13:15
wt. 8:45-9:45
lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) etat naukowy marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 8:00-10:30
wt. 8:00-9:30
rkazibut@poczta.onet.pl
Dr Krzysztof Kiedrowski Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 14:00-15:00
krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Piotr Makowski Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
205 (bud. C) pon. 13:00-14:00
czw. 13:15-14:45
makowski@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 11:00-12:00
wt. 11:15-13:15
martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 14:00-16:00
czw. 14:0-15:00
pawelmn@amu.edu.pl
Dr Michałowska Danuta A. Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) czw. 11:15-13:15
pt. 8:40-9:40
damichal@amu.edu.pl
Dr Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 11:30-13:00
wt. 12:15-13:45
m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 13:15-14:45
wt. 11:30-13:00
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) urlop naukowy raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną 61 829
22 81
229 (bud. C) pon. 9:30-12:30  krysszad@amu.edu.pl
Dr Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 18:15-19:15
marwos@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pon. 11:00-12:30
wt. 11:30-13:00
annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekre­tariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Maria Grejć-Sompolińska Sekre­tariat (studia doktoranckie) 61 829
22 88
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 grejcsom@amu.edu.pl
Mgr inż. Marek Hołowiecki Pra­cow­nia komputerowa 61 829
22 89
212 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14.00 marek.holowiecki@amu.edu.pl