Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Buksiński Tadeusz Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. dr hab. Kotowa Bar­bara Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Izabela Nowak Zakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Jan Such Zakład Filozofii Nauki 
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. UAM dr hab. Sobczyńska Danuta Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji

Pracownicy

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię

Zakład w Instytucie Filozofii

tel.

pokój
(budynek)

dyżur

e-mail

Prof. dr hab. Kubicki Roman
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN
Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk Społecznych 61 829
22 80
223 (bud. C) pon. 10:00-13:00
czw. 13:00-14:00
rokub@amu.edu.pl
Dr hab. Cern M. Karolina
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C) pon. 10:00-13:00
czw. 11:00-14:00
cern@amu.edu.pl
Dr hab. Leciejew­ski Sławomir
prof. UAM
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C)

pon. 12:00-13:00
śr. 13:00-15:00

slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tworak Zbig­niew
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C) pon. 11:00-13:00
śr. 10:30-11:30
tworak@amu.edu.pl
Dr Szynkiewicz Mar­iusz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) wt. 7:15-9:15, 15:30-16:30
śr. 8:00-9:30
marszyn@amu.edu.pl
           
Prof. zw. dr hab. Andrze­jew­ski Bolesław Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829
22 90
222 (bud. C)   boland@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Brzechczyn Krzysztof
Członek KNF PAN
Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pon. 13:00-15:00
wt. 15:00-16:00
brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Jam­rozi­akowa Anna Zakład Este­tyki 61 829
21 24
202 (bud. C) pon. 13:00-15:00
wt. 16:30-17:30
nimia@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Kor­pikiewicz Honorata Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
227 (bud. C) pon. 10:00-12:00  and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Kwiek Marek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

Zakład Filo­zofii Kultury

61 829
22 81
229 (bud. C), 20 Iuridicum Novum pon. 11:00-13:00
pt. 14:00-15:00
kwiekm@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Pałubicka Anna Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 12:00-13:00
annapal@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Piotrowska Ewa Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 13:15-14:15
piotrow@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Wesoły Mar­ian Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 8:30-9:30 
wesoly@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Zei­dler Paweł
Członek KNF PAN
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) Urlop naukowy zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Bakke Monika

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 13:30-15:00
wt. 11:00-12:30 (po wcześniejszym umówieniu)
bakkemonika@yahoo.com
Prof. UAM dr hab. Domaradzki Mikołaj Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 8:00-10:00
wt. 8:45-9:45 
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Leśniewski Norbert Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 11:00-13:00
wt. 15:00-16:00
norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Orlik Piotr Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pon. 12:00-13:30
śr. 11:30-13:00
piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Nowak Ewa Zakład Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) pon. 11:30-12:30
śr. 17:00-18:00
ewanowak@bluewin.ch
Prof. UAM dr hab. Pak­szys Elżbieta Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 86
201 (bud. C)   pakszyse@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Przy­byszewski Krzysztof Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 14:00-15:00
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Szczuciński Antoni
Członek KNF PAN
Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 10:00-11:00
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Wawrzynow­icz Andrzej Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pon. 9:30-10:30
czw. 14:45-16:45
eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Wilowski Włodz­imierz Zakład His­torii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C)   w.wilowski@wp.pl
Dr hab. Błaszak Maciej Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
219 (bud. C) pon. 9:30-12:00 maciej.blaszak@wp.pl
Dr hab. Dobrzański Dar­iusz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 18:45-19:45
dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Juchacz Piotr W.

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) pon. 10:00-13:00 juchaczp@amu.edu.pl
Dr hab. Kil­i­janek Marek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
21 22
227 (bud. C) Urlop naukowy  
Dr hab. Kul­czy­cki Emanuel Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   202 (Międzychodzka 5) pon. 8:00-10:00 emek@amu.edu.pl
Dr hab. Leśniewski Piotr Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 10:15-12:15
czw. 15:00-16:00
grus@amu.edu.pl
Dr hab. Malitowska Anna Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 9:00-10:00, 13:00-14:00
wt. 9:00-10:00
anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Moryń Mariusz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 14:45-15:45
moryn@amu.edu.pl
Dr hab. Nowak Andrzej W. Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 11:00-12:00
śr. 12:00-13:00
andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr hab. Przy­bysz Piotr Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) pon. 13:00-14:30
czw. 13:30-15:00
przybysz@amu.edu.pl
Dr hab. Rzepiński Tomasz Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 13:00-15:00
śr. 14:45-15:45
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Dr hab. Wend­land Michał Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 11:00-12:30
wt.12:00-13:30
wendland@amu.edu.pl
Dr Albiński Tomasz Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 12:00-13:00
czw. 9:00-11:00
albinski@amu.edu.pl
Dr Bogaczyk-Vormayr Małgorzata Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 12:00-13:00
wt. 15:00-16:30
bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Bonecki Mateusz Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 87
3 (bud. AB) pon. 8:45-9:45, 14:45-15:30
wt. 9:00-10:00
mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Boruszewski Jarosław Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 14:45-16:45
wt. 14:00-15:00
borjar@amu.edu.pl
Dr Filipiak Magdalena Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 9:45-11:15
śr. 9:45-11:15
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Gan-Krzywoszyńska Katarzyna Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 12:15-13:15
katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Godek Lidia Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 38
214 (bud. C) pon. 11:15-13:15
wt. 8:45-9:45
lidia.b.godek@gmail.com
Dr Jedliński Marek  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) etat naukowy marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Kaz­ibut Radosław Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 8:00-10:30
wt. 8:00-9:30
rkazibut@poczta.onet.pl
Dr Kiedrowski Krzysztof Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 14:00-15:00
krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Makowski Piotr Pra­cow­nia Badań nad Filo­zofią Anty­czną i Bizan­tyjską 61 829
22 79
205 (bud. C) pon. 13:00-14:00
czw. 13:15-14:45
makowski@amu.edu.pl
Dr Marzec Andrzej Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 11:00-12:00
wt. 11:15-13:15
martius@amu.edu.pl
Dr Mazur Paweł Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 14:00-16:00
czw. 14:0-15:00
pawelmn@amu.edu.pl
Dr Michałowska Danuta A. Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) czw. 11:15-13:15
pt. 8:40-9:40
damichal@amu.edu.pl
Dr Musiał Maciej Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 11:30-13:00
wt. 12:15-13:45
m.musial@amu.edu.pl
Dr Nowak-Posadzy Krzysztof Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 13:15-14:45
wt. 11:30-13:00
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Raburski Tomasz Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) urlop naukowy raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną 61 829
22 81
229 (bud. C) pon. 9:30-12:30  krysszad@amu.edu.pl
Dr Woszczek Marek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 18:15-19:15
marwos@amu.edu.pl
Dr Ziółkowska-Juś Anna Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pon. 11:00-12:30
wt. 11:30-13:00
annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekre­tariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Maria Grejć-Sompolińska Sekre­tariat (studia doktoranckie) 61 829
22 88
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 grejcsom@amu.edu.pl
Mgr inż. Marek Hołowiecki Pra­cow­nia komputerowa 61 829
22 89
212 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14.00 marek.holowiecki@amu.edu.pl