Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Pracownicy

ostatnia aktualizacja: 12.03.2019

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii tel. pokój
(budynek)
dyżur/urlop e-mail
Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN
Kierownik Zakładu Filo­zofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C)   rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C)   cern@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Kierownik Zakładu Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C)   slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C)   tworak@amu.edu.pl
Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C)   marszyn@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C)   brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
    and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

 

Kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

61 829
22 81
    kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C)   ewanowak@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C)   zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
23 75
2 (bud. AB)   monika.bakke@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C)   maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Kierownik Zakładu Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C)   mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

 

Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI

Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI

 

Kierownik Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C)   juchaczp@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Członek KNF PAN

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową 61 829
27 20

403

(ul. Międzychodzka 5)

  emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C)   norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C)   moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Kierownik Zakładu Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C)   piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C)   przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C)   kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)   rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C)   antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C)   eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Kierownik Zakładu Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829 22 90 222 (bud. C)   wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
21 21
227 (bud. C)   w.wilowski@wp.pl
prof. UAM dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C)   dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)   grus@amu.edu.pl
Dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C)   anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Danuta A. Michałowska Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB)   damichal@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filozofii Nauki 61 829
22 38
3 (bud. AB)   andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C)   bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Mateusz Bonecki Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB)   borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB)   m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)   katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C)   lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C)   marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 86
201 (bud. C)    
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C)   krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Joanna Malinowska Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829 22 83 219 (bud. C)   malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB)   martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   pawelmn@amu.edu.pl
Dr Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C)   m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C)   k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

 

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

       krysszad@amu.edu.pl
Dr Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C)   marwos@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C)   annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekretariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 13.30 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Sekretariat 61 829
22 88
223 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 13.30 filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redaktor zasobów internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 13.30 byczyn@amu.edu.pl
Mgr Jędrzej Gola Pracownia komputerowa 61 829 22 89 211 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 13.30 jedrzej.gola@amu.edu.pl


Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­skiZakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz BuksińskiZakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-SchuppZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Dr hab. Marek Kil­i­janekZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Bar­bara KotowaZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-JamroziakZakład Este­tyki
Prof. dr hab. Izabela NowakZakład Filozofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szysZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna PałubickaZakład Filo­zofii Kultury
Prof. dr hab. Ewa PiotrowskaZakład Antr­opologii Filozoficznej
Prof UAM dr hab. Danuta SobczyńskaZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. dr hab. Jan SuchZakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Mar­ian WesołyZakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej

Emerytowani pracownicy administracyjni Instytutu Filozofii

Nazwisko i imię Stanowisko
Mgr Zofia Buczel Sekretariat
Genowefa Walczak Sekretariat
Helena Żurek Sekretariat