Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­ski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. dr hab. Bar­bara Kotowa Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-Jamroziak Zakład Este­tyki
Prof. dr hab. Izabela Nowak Zakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Ewa Piotrowska Zakład Antr­opologii Filozoficznej
Prof. dr hab. Jan Such Zakład Filozofii Nauki 
Prof. dr hab. Mar­ian Wesoły Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej
Dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Dr hab. Elżbieta Pak­szys Zakład Filo­zofii Nauki
Dr hab. Danuta Sobczyńska Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji

Pracownicy

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię

Zakład w Instytucie Filozofii

tel.

pokój
(budynek)

dyżur/urlop

e-mail

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN

Kierownik Zakładu Filo­zofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C) pon. 10:00-13:00
śr. 11:00-12:00
rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C) pon. 10:30-13:00 czw. 13:15-15:00 cern@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Kierownik Zakładu Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C) pon. 11:00-12:30
śr.13:00-14:30
slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C) pon. 11:00-13:00 wt. 13:00-14:00 tworak@amu.edu.pl
Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) pon. 14:45-16:45
wt. 7:15 – 9:15
marszyn@amu.edu.pl
           
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pon. 13:00-14:00
wt. 13:00-15:00 
brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
227 (bud. C) pon. 10:00-13:00 and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

Kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

61 829
22 81
229 (bud. C),
20 Iuridicum Novum
  kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) pon. 11:00-12:00 śr. 17:00-18:00 ewanowak@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 10:00-12:00
śr. 10:00-11:00
annapal@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 8:45-9:45
zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

61 829
23 75
2 (bud. AB)   bakkemonika@yahoo.com
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
219 (bud. C) pon. 11:30-13:30
śr. 11:30-12:30
maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Kierownik Zakładu Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 11:00-13:00
wt. 13:00-14:00
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Kierownik Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) urlop naukowy juchaczp@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Członek KNF PAN

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową   202 (Międzychodzka 5) pon. 8:30-10:30
pt. 8:00-9:00
emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 12:00-14:00
wt. 10:30-11:30
norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 15:00-16:00
moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Kierownik Zakładu Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pon. 11:00-14:00 piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) pon. 11:00-13:00
czw. 12:00-13:00
przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pon. 10:00-12:00
wt. 15:00-16:30
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 12:00-15:00 rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 11:00-13:00
śr. 10:30-11:30
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pon. 12:45-15:45 eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Kierownik Zakładu Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 10:00-13:00 wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 11:00-13:00
wt. 13:00-15:00
w.wilowski@wp.pl
Dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
217 (bud. C)   dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Marek Kil­i­janek  Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
21 22
227 (bud. C) pon. 12:00-13:00
wt. 16:30-18:30
 
Dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 8:45-9:45
grus@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Makowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
205 (bud. C)   makowski@amu.edu.pl
Dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 11:00-13:00
wt. 9:00-10:00 (po wcześniejszym umówieniu)
anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 11:00-13:00
pon. 15:00-16:00
andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr Tomasz Albiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 10:00-11:30
śr. 10:00-11:30
albinski@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pon. 12:00-13:00
wt. 13:00-15:00
bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Mateusz Bonecki Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 87
3 (bud. AB) pon. 9:30-11:30
wt. 8:00-9:00
mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 11:00-13:00
wt. 10:00-11:00
borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pon. 11:00-13:00
czw. 13:00-14:00
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pon. 11:00-12:30
czw. 16:30-18:00
katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 38
214 (bud. C) pon. 11:00 -13:00
czw. 8:45 -9:45
lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) etat naukowy marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 9:00-11:30
wt. 9:00-11:30
rkazibut@poczta.onet.pl
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) pon. 12:00-14:00
śr. 14:00-15:00
krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Joanna Malinowska         malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 11:00-13:00
wt. 9:00-10:00
martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   pawelmn@amu.edu.pl
Dr Danuta A. Michałowska Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pon. 9:00-10:00
pt. 8:15 – 9:45
damichal@amu.edu.pl
Dr Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 11:00-13:30
czw. 14:45-15:15
m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pon. 9:45- 11:15
wt. 10:00-11:30
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pon. 12:15-13:30
czw. 16:45-18:15
raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

61 829
22 81
229 (bud. C) etat naukowy  krysszad@amu.edu.pl
Dr Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pon. 10:00-12:00
czw. 14:00 -15:00
marwos@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) urlop annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekre­tariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Sekre­tariat 61 829
22 88
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redaktor zasobów internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14.00 byczyn@amu.edu.pl
Mgr inż. Marek Hołowiecki Pra­cow­nia komputerowa 61 829
22 89
212 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14.00 marek.holowiecki@amu.edu.pl