Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Pracownicy

ostatnia aktualizacja: 12.03.2019

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii tel. pokój
(budynek)
dyżur/urlop e-mail
Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN
Kierownik Zakładu Filo­zofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr. 12.30 –  13.30
rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
czw. 10.00 –  11.30; 13.00 – 15.00
cern@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Kierownik Zakładu Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C) pn. 11.15 – 13.00
wt. 15.30 – 16.45
slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr. 11.30 – 12.30
tworak@amu.edu.pl
Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) pn. 7.00 – 8.00; 14.30 – 15.30
wt. 8.00 – 8.00 śr. 7.30 – 9.00
marszyn@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pon. 13:00 – 15:00
wt. 13:00 – 15:00
brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
    and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

Kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

61 829
22 81
    kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) pn. 11.00 – 12.00
czw. 17.00 – 18.00
ewanowak@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt. 8.45 – 9.45
zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
23 75
2 (bud. AB)

pn. 13.00 – 15.00
wt. 10.30 – 11.30 (po wcześniejszym umówieniu)

monika.bakke@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pn. 8.30 – 10.00
wt. 11.30 – 13.00
maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Kierownik Zakładu Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 9.00 – 11.00
wt. 13.00 – 14.00
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI

Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI

Kierownik Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00 juchaczp@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Członek KNF PAN

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową 61 829
27 20

403

(ul. Międzychodzka 5)

pn. 8.00 – 9.00
wt. 8.00 – 10.00
emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt. 15.00 – 16.00
norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt. 15.00 – 16.00
moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Kierownik Zakładu Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30
śr. 11.45 – 13.15
piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) pn. 13.30 – 15.00
czw. 16.30 – 18.00
przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt. 15.30 – 16.30
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 12.00 – 15.00
wt. 11.15 – 12.15
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr. 11.00 – 12.00
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 12.45 – 15.45 eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Kierownik Zakładu Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829 22 90 222 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
wt. 11.30 – 13.00
wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
21 21
227 (bud. C)   w.wilowski@wp.pl
prof. UAM dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr. 11.30 – 13.00
dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt. 8.45 – 9.45
grus@amu.edu.pl
Dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt. 9.00 – 10.00
anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Danuta A. Michałowska Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 11.00 – 12.30
czw. 11.20 –  12.50
damichal@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filozofii Nauki 61 829
22 38
3 (bud. AB)   andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
cz. 11.30 – 13.00
bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Mateusz Bonecki Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)

pn. 9.30 – 11.30
wt. 9.00 –  10.00 (po wcześniejszym umówieniu)

mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pn. 11.30 – 13.00
wt. 9.45 – 11.15
borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) pn. 11.00 – 13.00
śr. 14.00 – 15.00
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)

pn. 11.00 – 12.30
wt 16.30 – 18.00

katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 11.00 – 11.30, 13.00 – 14.30
wt. 10.30 –  11.30
lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 11.30 – 13.30 marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 86
201 (bud. C) pn. 15.00 – 16.30 
wt. 9.00 –  10.30
 
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 12.00 – 14.00
wt. 14.00 –  15.00
krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Joanna Malinowska Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829 22 83 219 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00
wt. 13.30 –  14.30
malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 11.00 – 13.00
czw. 13.00 – 14.00
martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 14.00 – 16.00
czw. 16.45 – 17.45
pawelmn@amu.edu.pl
Dr Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00
śr. 11.30 – 13.00
m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 13.15 – 14.45
wt. 11.30 – 13.00
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Polityką Naukową

    pn 9.00-11.00
wt-pt – al. Niepodległości 53, pok. 32 (po wcześniejszym umówieniu się)
 krysszad@amu.edu.pl
Dr Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
czw. 12.00 – 13.00
marwos@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pn. 11.30 – 12.30
wt. 13.00 – 15.00
annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekretariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 14.00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Sekretariat 61 829
22 88
223 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 14.00 filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redaktor zasobów internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 14.00 byczyn@amu.edu.pl
Mgr Jędrzej Gola Pracownia komputerowa 61 829 22 89 211 (bud. C) pn. – pt. 9.00 – 14.00 jedrzej.gola@amu.edu.pl


Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­skiZakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz BuksińskiZakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-SchuppZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Dr hab. Marek Kil­i­janekZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Bar­bara KotowaZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-JamroziakZakład Este­tyki
Prof. dr hab. Izabela NowakZakład Filozofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szysZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna PałubickaZakład Filo­zofii Kultury
Prof. dr hab. Ewa PiotrowskaZakład Antr­opologii Filozoficznej
Prof UAM dr hab. Danuta SobczyńskaZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. dr hab. Jan SuchZakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Mar­ian WesołyZakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej

Emerytowani pracownicy administracyjni Instytutu Filozofii

Nazwisko i imię Stanowisko
Mgr Zofia Buczel Sekretariat
Genowefa Walczak Sekretariat
Helena Żurek Sekretariat