Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­ski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. dr hab. Bar­bara Kotowa Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Izabela Nowak Zakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Jan Such Zakład Filozofii Nauki 
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szys Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Danuta Sobczyńska Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji

Pracownicy

W okresie wakacyjnym pracownicy nieprzebywający na urlopie wypoczynkowym pełnią dyżur w poniedziałki w godzinach 11:00-12:00.

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię

Zakład w Instytucie Filozofii

tel.

pokój
(budynek)

dyżur/urlop

e-mail

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii
Członek Prezydium KNF PAN

Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk Społecznych 61 829
22 80
223 (bud. C) 17 VII – 6 IX rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Dyrektor IF ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
22 87
223 (bud. C) 24 VII – 12 IX cern@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Dyrektor IF ds. dydaktycznych
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 03
223 (bud. C) 3 VII – 7 VII,
18 VII – 30 VIII
slaaw@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
225 (bud. C) 24 VII – 12 IX tworak@amu.edu.pl
Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich
Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
21 01
9 (bud. C) 25 VII – 13 IX marszyn@amu.edu.pl
           
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
Członek KNF PAN
Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) 24 VII – 12 IX brzech@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Anna Jam­rozi­akowa Zakład Este­tyki 61 829
21 24
202 (bud. C) 10 VII – 12 VII,
17 VII – 19 VII,
24 VII – 26 VII,
31 VII – 2 VIII,
7 VIII – 9 VIII,
14 VIII – 16 VIII,
21 VIII – 23 VIII,
28 VIII – 30 VIII,
11 IX – 14 IX,
18 IX – 20 IX,
25 IX – 29 IX
nimia@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
21 22
227 (bud. C) 17 VII – 31 VII,
21 VIII – 8 IX,
25 – 29 IX
and@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek

Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

Zakład Filo­zofii Kultury

61 829
22 81
229 (bud. C),
20 Iuridicum Novum
3VII – 22 VIII kwiekm@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) 10 VII – 30 VIII annapal@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) 3VII – 22 VIII piotrow@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Mar­ian Wesoły Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) 3VII – 23 VIII wesoly@amu.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Paweł Zei­dler
Członek KNF PAN
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 73
224 (bud. C) 3 VII – 29 IX zeidlerp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

61 829
23 75
2 (bud. AB) 10 VII – 1 VIII,
4 IX – 28 IX 
bakkemonika@yahoo.com
Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
219 (bud. C) 3 VII – 22 VIII maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji 61 829
22 75
207 (bud. C) 4 VII – 7 VII,
11 VII – 24 VIII,
25 VIII – 5 X
mikdom@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

61 829
21 23
208 (bud. C) 24 VII – 12 IX juchaczp@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Członek KNF PAN

Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   202 (Międzychodzka 5) 11 VII – 31 VIII emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) 10 VII – 29 VIII norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Zakład Antr­opologii Filozoficznej 61 829
22 46
209 (bud. C) 24 VII – 12 IX moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Ewa Nowak Zakład Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) 3 VII – 21 IX ewanowak@bluewin.ch
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) 10 VII – 29 VIII piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Zakład Epis­te­mologii i Kog­ni­ty­wistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) 12 VII – 1 IX przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 78
214 (bud. C) 8 VIII – 29 IX kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) 17 IX – 6 IX rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Członek KNF PAN
Zakład Filozofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) 17 VII – 4 IX antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 75
207 (bud. C) 24 VII – 12 IX eschat@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład His­torii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C) 18 VII – 6 IX w.wilowski@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) 24 VII – 12 IX wendland@amu.edu.pl
Dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 61 829
22 79
217 (bud. C) 10 VII – 29 VIII dobrzan@amu.edu.pl
Dr hab. Marek Kil­i­janek  Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
21 22
227 (bud. C) 24 VII – 31 VII,
1 IX – 29 IX
 
Dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) 1 VIII – 20 IX grus@amu.edu.pl
Dr hab. Piotr Makowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
205 (bud. C) 17 VII – 5 IX makowski@amu.edu.pl
Dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) 24 VII – 13 IX anna.m.malitowska@gmail.com
Dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 38
3 (bud. AB) 17 VII – 25 VIII,
5 IX – 13 IX
andrzej.w.nowak@gmail.com
Dr Tomasz Albiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) 3 VII – 22 VIII albinski@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) 5 VII – 24 VIII bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Mateusz Bonecki Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 87
3 (bud. AB) 24 VII – 12 IX mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) 24 VII – 13 IX borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji   14 (bud. AB) 3 VII – 29 IX m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) 17 VII – 4 IX katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej 61 829
22 38
214 (bud. C) 17 VII – 5 IX lidia.b.godek@gmail.com
Dr Marek Jedliński  Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) 4 IX – 27 IX marekjedlinski@poczta.onet.pl
Dr Radosław Kaz­ibut Zakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji 61 829
22 76
210 (bud. C) 7 VIII – 26 IX rkazibut@poczta.onet.pl
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej 61 829
22 79
217 (bud. C) 17 VII – 5 IX krzysztof.kiedrowski@gmail.com
Dr Andrzej Marzec Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) 3 VIII – 1 IX,
11 IX – 29 IX
martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) 4 VII – 23 VIII pawelmn@amu.edu.pl
Dr Michałowska Danuta A. Zakład Dydak­tyki Filo­zofii i Nauk Społecznych 61 829
23 75
2 (bud. AB) 17 VII – 4 IX  damichal@amu.edu.pl
Dr Maciej Musiał Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) 10 VII – 29 VIII, 30 VIII – 13 IX m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Filo­zofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) 10 VII – 30 VIII k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) 3 VII – 23 VIII raburski@gmail.com
Dr Krystian Szadkowski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną 61 829
22 81
229 (bud. C) 24 VII – 31 VII,
1 IX – 29 IX
 krysszad@amu.edu.pl
Dr Marek Woszczek Zakład Filo­zofii Nauki 61 829
22 76
210 (bud. C) 24 VII – 12 IX marwos@amu.edu.pl
Dr Anna Ziółkowska-Juś Zakład Este­tyki 61 829
22 85
230 (bud. C) 10 VII – 29 VIII annazio@amu.edu.pl
Mgr Kinga Dułacz Sekre­tariat 61 829
22 80
223 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14:00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Maria Grejć-Sompolińska Sekre­tariat (studia doktoranckie) 61 829
22 88
223 (bud. C)    
Mgr inż. Marek Hołowiecki Pra­cow­nia komputerowa 61 829
22 89
212 (bud. C) pon.-pt. 9:00-14.00 marek.holowiecki@amu.edu.pl