Koła naukowe

Zjazd Kół Naukowych Filozofii

Z przyjemnością informujemy, że liczna reprezentacja członków Koła Naukowego Studentów Filozofii działającego przy IF UAM http://ksf.amu.edu.pl/ wystąpi na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych, odbywającym się przy IX Polskim Zjeździe Filozoficznym, Gliwice – Wisła 2012. Poniżej znajdziecie Państwo program wydarzenia.

IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS

Komisja Filozoficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Studentów Filozofii UAM ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum studenckodoktoranckie "Identities and Modernizations – Being a Youth Matters", które odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Sympozjum towarzyszy […]

Read More

Konferencja – Literatura i filozofia

Szanowni Państwo! Koło Hermeneutyczne UAM oraz Koło Studentów Filozofii UAM mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału i wygłoszenia referatów w ramach ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej pod hasłem Literatura i filozofia, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu w dniach 1-2 czerwca 2012 roku. […]

Read More

Nabór prac naukowych do kolejnego wydania „Pretekstów”

Publikacja prac w czasopiśmie „preteksty” umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów do stypendium naukowego oraz studiów doktoranckich; przedmiot prac dowolny; prace spełniające wymogi formalne (dostępne na stronie pretekstów) należy w formie elektronicznej wysłać na adres: preteksty@gazeta.pl (w temacie wpisać „preteksty”), prace wydrukowane z recenzją i oświadczeniem należy składać w sekretariacie instytutu filozofii; […]

Read More

Etyka: konfrontacje – 17 marca 2012, Sala konferencyjna PTPN

Zapraszamy na konferencję Etyka: konfrontacje, która odbędzie się 17 marca 2012 roku. Organizatorzy: Komisja Filozoficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sekcja Etyki Koła Studentów Filozofii UAM  Miejsce: Sala konferencyjna PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 Kontakt do organizatora: ksf.amu.cl@gmail.com

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Koła Studentów Filozofii UAM odbędzie się w środę 22.02.2012r. o godzinie 18:30 w budynku D, w sali 109. Obecność obowiązkowa.    Zarząd KSF UAM