Home » Informator dla studentów

Informator dla studentów

 
 
(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. studentów z niepełnosprawnościami, mgr Anną Bauer lub Prodziekanem WNS ds. studenckich dr Mariuszem Szynkiewiczem)
 
 
Dokumenty należy przekazywać dyrektorowi ds. studenckich, który od 01.10.2019 pełnić będzie funkcję prodziekana. Termin składania dokumentacji – do 10.10.2019

Sprawy studenckie związane z procesem kształcenia
Sytuacje kryzysowe i skargi studentów oraz wykładowców
Sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Samorząd studencki UAM