Home » Informator dla studentów

Informator dla studentów

 
 
 
 
(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. studentów z niepełnosprawnościami, mgr Anną Bauer lub Prodziekanem WNS ds. studenckich dr Mariuszem Szynkiewiczem)
 
 

Informacja na temat stypendiów MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów 2019/2020
 
Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 na stronie:
 
 
Dokumenty należy przekazywać do dn. 10.10.2019 dyrektorom ds. studenckich poszczególnych instytutów, którzy od 01.10.2019 pełnić będą funkcję prodziekanów ds. studenckich.
 

Sprawy studenckie związane z procesem kształcenia
Sytuacje kryzysowe i skargi studentów oraz wykładowców
Sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Samorząd studencki UAM