Home » Programy studiów

Programy studiów

Decyzją Dyrektora osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz różnice programowe jest Jego Pełnomocnik ds programów studiów – dr Radosław Kazibut.


Studia I stopnia – licencjackie:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:

Zarządzanie wiedzą:

Życie publiczne:


Studia II stopnia – magisterskie:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:

Życie publiczne:


Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Specjalność nauczycielska

MISH