Home »

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Konferencja: Człowiek wobec pytań o sens życia

Date 8 czerwca 2018 @ 10:00 - 9 czerwca 2018 @ 15:00
Price 300PLN

Program

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Człowiek wobec pytań o sens życia, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Uczestnicy będą mieli okazję podjąć refleksję zarówno przedmiotową, jak i metateoretyczną, problemowy oraz historyczny namysł nad tytułowymi zagadnieniami. Kwestie ludzkiego samozrozumienia oraz racji osobowego bytu stanowiły ważny obszar dociekań w wielu tradycyjnych koncepcjach filozoficznych – z drugiej wszakże strony szczególnie chętnie i szeroko dyskutowano nad formułą podważenia fundamentalistycznych orientacji antropologicznych i uchylenia samej idei sensu. Konferencja powinna przyczynić się do uzupełnienia obecnego stanu badań oraz systematyzacji analiz dotyczących tożsamości człowieka, celu i wartości jego życia.

Wybrane proponowane grupy tematyczne:

  • Dawne i współczesne poglądy filozoficzne na temat człowieka i świata sensu.
  • Sens życia a wieloznaczność, przemiany i otwartość ludzkiego istnienia.
  • Sens vs wartość, telos i ugruntowanie podstaw osobowego bytu. Od eschatologii do stanowisk postmetafizycznych.
  • Egzystencjalne obawy oraz zagrożenia w świetle obecnego statusu, dokonań i perspektyw logoterapii.

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

Czas wystąpienia: 20 minut

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (kwota ta obejmuje m. in. koszt obiadów oraz uroczystej kolacji). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym).

Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 8 kwietnia 2018 r. w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (ok. 0,5 strony) prosimy przysyłać na adres e-mail: humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2018 r.

Pobierz kartę zgłoszeniową

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień. Przewidujemy publikację pokonferencyjną w formie drukowanej po uprzednim pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej.

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Ewa Piotrowska, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Mariusz  Moryń,  kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej w Instytucie Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, e-mail: moryn@amu.edu.pl

Mgr Damian Kałużny, Instytut Filozofii UAM, e-mail: kaluuzny.damian@gmail.com

Mgr Artur Nyczak, Instytut Filozofii UAM, e-mail: artur.nyczak@amu.edu.pl

Szczegóły

Start:
8 czerwca 2018 @ 10:00
Koniec:
9 czerwca 2018 @ 15:00
Koszt:
300PLN

Organizatorzy

Dr hab. Mariusz Moryń, prof. UAM
Prof. dr hab. Ewa Piotrowska

Miejsce

Instytut Filozofii UAM
Szamarzewskiego 89c
Poznań, wielkopolskie 60-568 Polska
+ Google Map
Telefon:
618292280