Home »

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Konferencja „O tożsamości człowieka”

Date Maj 31 - Czerwiec 1

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem

 O tożsamości człowieka,

która odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu.

Konferencja dotyczy prezentowanej w naukach humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza w obrębie filozofii, refleksji nad specyfiką człowieka. Płaszczyzna tytułowa obejmuje szeroki zakres zagadnień łączących się z tematyką ludzkiej swoistości w jej wymiarze indywidualnym oraz gatunkowym, a więc kwestię osobowej unikatowości, szczególnie podmiotu i jego samowiedzy, a także problematykę specyfiki znamionującej człowieka jako takiego. Liczymy, że idee te zostaną podjęte i pogłębione przez zwolenników wielu szkół filozoficznych oraz nurtów myślowych, a także reprezentantów szeregu dyscyplin badawczych rozwijanych w krajowych ośrodkach akademickich.

PROGRAM

Proponowane obszary rozważań:

  • Byt ludzki, jego wyróżniki, kondycja oraz konstytucja
  • Antropologiczny esencjalizm i antyesencjalizm w dawnych oraz współczesnych stanowiskach filozoficznych
  • Idea człowieka – jej krytyka oraz próby ugruntowania teoretycznego
  • Usytuowanie oraz rola człowieka w rzeczywistości, między innymi pośród całości bytu, otoczenia społecznego oraz środowiska przyrodniczego
  • Ja, osoba, formy samourzeczywistnienia i bycia sobą
  • Sfera osobowych ekspresji – ludzkie wytwory, dążenia i cele.

 

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

Czas wystąpienia: 20 minut

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (kwota ta obejmuje m. in. koszt obiadów oraz uroczystej kolacji). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym).

Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 5 kwietnia 2019 r.  w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień. Przewidujemy publikację pokonferencyjną w formie drukowanej po uprzednim pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej.

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, e-mail: moryn@amu.edu.pl

Mgr Damian Kałużny (sekretarz), Instytut Filozofii UAM, e-mail: kaluuzny.damian@gmail.com

Mgr Artur Nyczak (sekretarz), Instytut Filozofii UAM, e-mail: artur.nyczak@amu.edu.pl

Szczegóły

Start:
Maj 31
Koniec:
Czerwiec 1

Miejsce

Instytut Filozofii UAM
Szamarzewskiego 89c
Poznań, wielkopolskie 60-568 Polska
+ Google Map
Telefon:
618292280

Organizatorzy

Prof. dr hab. Ewa Piotrowska
Dr hab. Mariusz Moryń, prof. UAM