Introduction to the contemporary polish philosophy

Introduction to the contemporary polish philosophy

Czwartek (Thursday) 9.45 – 11.30

Sala (room) 106

ul. Szamarzewskiego 89 Building D

I invite Students (especially Students Visiting Poland) on a conversatory on the Introduction to the contemporary Polish Philosophy. Course will be a presentation of thought of the main Polish Philosophers of XX – century, like: Jozef Tischner, Kazimerz Twardowski, Karol Wojtyla, Florian Znaniecki, Zygmunt Bauman and others.  For a foreign visiting Students it will be an occasion to perceive main branches of contemporary polish philosophical thought: philosophy of dialogue, philosophy of solidarity, personalism and postmodernism. Course will be in English language.    

 

Zapraszam Studentów (szczególnie wizytujących Polskę) na konwersatorium  Introduction to the contemporary Polish Philosophy. Zajęcia będą miały na celu prezentację myśli głównych filozofów polskich XX – wieku, między innymi: Józefa Tischnera, Kazimierza Twardowskiego, Karola Wojtyłę, Floriana Znanieckiego, Zygmunta Baumana i innych.   Dla Studentów zagranicznych, odwiedzających Polskę, będzie to okazja do zapoznania się z głównymi gałęziami współczesnej polskiej myśli filozoficznej: filozofii dialogu, filozofii solidarności, personalizmu, czy postmodernizmu. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Zapraszam również wszystkich zainteresowanych Studentów polskich.    

Dr Bartłomiej Sipiński

 

Comments are closed.