Home » Filozofia Nauczycielska

Filozofia Nauczycielska

Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem od 1 października 2017 roku kolejnych studiów podyplomowych Filozofia Nauczycielska. Te 3-semestralne studia będą dawały uprawnienie do nauczania filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcia na studia podyplomowe Filozofia Nauczycielska będzie musiała posiadać wykształcenie na poziomie studiów magisterskich oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotu na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe FILOZOFIA NAUCZYCIELSKA musi posiadać uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik do rozporządzenia – pkt. II, 1.1.) obejmujące moduł 1, 2 i 3 (pkt. II, 3.), tj.:

  • przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (moduł 1),
  • przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2),
  • przygotowanie w zakresie dydaktycznym (moduł 3).

Innymi słowy, osoba ubiegająca się o przyjęcia na studia podyplomowe FILOZOFIA NAUCZYCIELSKA musi posiadać wykształcenie na poziomie studiów magisterskich oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotu na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia założonego limitu przyjęć na studia podyplomowe.