Home » MISH

MISH

Informacje o MISH na stronie głównej UAM.

Programy studiów

MISH Informacja

MISH Filozofia I stopnia

MISH Filozofia II stopnia

MISH Filozofia spec. Zarządzanie Wiedzą I stopnia

MISH Filozofia spec. Etyka I stopnia70%

2012/2013

Filo­zofia ogólna:

Komunikacja społeczna:

Życie publiczne:


2011/2012 Minimum 70%

Filo­zofia ogólna:

Komunikacja społeczna:

Życie publiczne:


2010/2011 MISH minimum 70 %


2009/2010 MISH minimum 30 %

Filo­zofia ogólna:

Komunikacja społeczna:

Życie publiczne: