Home » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Zarządzenie Nr 480/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną

Jednolity System Antyplagiatowy

Zdjęcie: pixabay.com