Home » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Informacje na temat składania prac dyplomowych

Zarządzenie Nr 281/2018/2019 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną.

Egzamin dyplomowy w Instytucie Filozofii UAM

Procedura dyplomowania i obrona pracy

Egzaminy online – zarządzenie Rektora

Wniosek o zdalny egzamin dyplomowy

Zdalny egzamin dyplomowy – instrukcja

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Jednolity System Antyplagiatowy

Zdjęcie: pixabay.com