Home » Plany studiów

Plany studiów

Decyzją Dyrektora osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz różnice programowe jest Jego Pełnomocnik ds programów studiów – dr Radosław Kazibut.


Studia I stopnia – licencjackie:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:

Zarządzanie wiedzą:

Życie publiczne:


Studia II stopnia – magisterskie:

Plan studiów dla wszystkich specjalności:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:

Życie publiczne:


Efekty uczenia się

Sylabusy


Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Specjalność nauczycielska

MISHiS