Home » Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Zarządzenie Nr 480/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną

Prowadzący seminaria licencjackie w roku akad. 2017/2018:

dr Tomasz Albiński

dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM

dr hab. Dariusz Dobrzański

dr Lidia Godek

dr Radosław Kazibut

dr hab. Sławomir Leciejewski prof. UAM

 • Filozofia techniki i rozwoju cywilizacji (nowe technologie w komunikacji i naukach empirycznych).
 • Filozofia nauki i filozofia kosmologii.

dr hab. Piotr Leśniewski

 • filozofia dialogu – tradycja i perspektywy współczesne, filozofia dramatu,
 • dialogiczne modele kultury,
 • dialog społeczny,
 • dialog w polityce,
 • problematyka zasadności pytań w naukach humanistycznych,
 • filozoficzna teoria dobra (agatologia) i logika daru,
 • problematyka miłosierdzia i pojednania.

dr hab. Anna Malitowska

dr Andrzej Marzec

 • Dekonstrukcja
 • Postmodernizm (Baudrillard, Deleuze, Derrida, Lyotard, Virilio)
 • Filozofia Współczesna
 • Kino alternatywne i eksperymentalne
 • Estetyka i sztuki wizualne
 • Widmontologia i słabe ontologie (Vattimo)
 • Lacanowska teoria kina (Žižek, Copjec, Zupančič)

dr hab. Andrzej W. Nowak

dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

 • Filozofia społeczna (klasyczna i współczesna).
 • Filozofia polityczna i polityki(klasyczna i współczesna).
 • Filozofia kultury.
 • Etyka życia publicznego.
 • Filozofia prawa.

Więcej informacji w sekcji Tematyka seminarium dyplomowego tutaj.

dr Tomasz Raburski

dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM

 • Metodologia medycyny

dr hab. Michał Wendland, prof. UAM

dr hab. Włodzimierz Wilowski prof. UAM

 • Sztuka parzenia herbaty a filozofia życia.
 • Mistyka  i sztuki walki.
 • Filozofia porównawcza religii, Etyka, antropologia i aksjologia Wschodu i Zachodu –   Koncepcje szczęścia człowieka.
 • Teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem manipulacji i dezinformacji. + Psychosocjotechnika indywidualna i społeczna.

Informacje na temat składania prac licencjackich

Wszelkie informacje znajdują się również na odwrocie obiegówki.