Seminarium Naukowe Instytutu Filozofii

„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

22 października mgr Katarzyna Bartosik z Uniwersytet Zielonogórski wygłosiła referat „Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”. Organizatorami seminarium byli: Zakład Antropologii Filozoficznej IF UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej. Zdjęcie wyróżniające: www.pixabay.com

„Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”

„Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”

W dniu 9.10.2018 odbyło się zebranie naukowe Zakładu Filozofii Nauki IF UAM, podczas którego dr Marek Woszczek zaprezentował główne tezy swojej najnowszej książki „Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”.

I Seminarium Instytutowe

I Seminarium Instytutowe

Pierwsze Seminarium Instytutowe odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 11:00.