Home » dr Radosław Kazibut

dr Radosław Kazibut

Adiunkt, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji

Adres e-mail: rkazibut@poczta.onet.pl

Profil w serwisie Academia.edu

Wybrane obszary działalności naukowej:

filozofia nauki, historia filozofii nauki, historia nauki, naukoznawstwo, metodologia, socjologia nauki, historia filozofii XVII wieku

Zainteresowania badawcze:

  1. filozoficzne założenia w nauce
  2. filozofia a wczesna nauka i medycyna
  3. filozoficzna refleksja nad praktyką badawczą nauk laboratoryjnych
  4. rewolucja naukowa, problem ciągłości rozwoju wiedzy naukowej
  5. rewolucja naukowa XVII wieku
  6. problem intersubiektywnej komunikowalności i sprawdzalności wiedzy naukowej
  7. kontrowersje i dylematy wynikające z rozwoju wiedzy naukowej
  8. problem kryteriów demarkacji, pseudonauka a nauka
  9. religia a nauka, teoria inteligentnego projektu
  10. „nauki pogranicza” i badania interdyscyplinarne
  11. ewolucja pojęcia faktu naukowego
  12. „wojny o naukę” a filozofia nauki