Home » dr hab. Sławomir Leciejewski prof. UAM

dr hab. Sławomir Leciejewski prof. UAM

Sławomir Leciejewski

Sławomir Leciejewski jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz relacje nauka-wiara.

Krótka historia naukowa:

1996 – mgr fizyki (praca magisterska pt. Zasada antropiczna napisana pod kierunkiem prof. Z. Jacyny-Onyszkiewicza) na Wydziale Fizyki UAM

1997 – mgr filozofii (praca magisterska pt. Zasada antropiczna w kosmologii i jej metodologiczne konsekwencje napisana pod kierunkiem prof. P. Zeidlera) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2000 – mgr teologii (praca magisterska pt. Spór o istnienie Boga według Berkeleya i Jacyny-Onyszkiewicza napisana pod kierunkiem ks. prof. A. Siamianowskiego) na Wydziale Teologicznym UAM

2002 – dr filozofii (rozprawa doktorskia zatytułowana Obserwator w kosmologii antropicznejI; promotorem w przewodzie doktorskim był prof. P. Zeidler a recenzentami byli prof. T. Grabińska oraz prof. J. Such) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2013-2016 – sekretarz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

2013 – współtwórca projektu HOMO INFORMATICUS (cyklu konferencji poświęconych filozofii informatyki)

2014 – dr hab. filozofii (na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2014 – kierownik Zakładu Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji Instytut Filozofii UAM

2015 – redaktor naczelny poznańskiego czasopisma filozoficznego „EPISTEME – PHRONESIS – TECHNE

2016 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM

2016-2020 – Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UAM ds. dydaktycznych

Monografie:

 1. Leciejewski S., Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007.
 2. Leciejewski S., Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

  The main objective of this book is to provide answers to two fundamental questions from the field of philosophical reflection on science and its development. Firstly, if the use of computer in empirical studies has created a brand new computer style of scientific research; secondly, whether computer has revolutionized experimental studies. When providing the answers, monograph refer to the well-known concepts of thought developed by Ludwik Fleck, the style of scientific research by Alistair Cameron Crombie and its further modifications, as much as to several concepts of scientific revolutions (by Thomas Samuel Kuhn, Bernard Cohen and Steven Shapin).

Wybrane artykuły:

 1. Leciejewski S., Komputer we współczesnych eksperymentach naukowych (próba przypisu do koncepcji nowego eksperymentalizmu), [w:] A.Szczuciński (red.), Cywilizacyjne dylematy rozwoju nauki i techniki, Oficyna Wydawnicza „Batik”, Poznań 2000, s. 69-91.
 2. Leciejewski S., Problem świadomości w wybranych interpretacjach mechaniki kwantowej i kosmologii, [w:] P.Orlik (red.), Światłocienie świadomości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2002, s. 181-196.
 3. Leciejewski S., Status eksperymentatora w naukach empirycznych a współczesne techniki informatyczne, [w:] D.Sobczyńska, P.Zeidler (red.), Homo experimentator, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2003, s. 159-187.
 4. Leciejewski S., Zasada kosmologiczna i zasada antropiczna a możliwość teoretycznych badań całości Wszechświata, [w:] P. Orlik (red.), Całość – wizje, pejzaże, teorie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2006, s. 65-98.
 5. Leciejewski S., Antropizm w kosmologii, [w:] P. Orlik (red.), Całość – wizje, pejzaże, teorie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2006, s. 99-112.
 6. Leciejewski S., Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych, [w:] „Studia Philosophiae Christianae” UKSW, 45 (2009) 1, Warszawa 2009, s. 119-131.
 7. Leciejewski S., Ontologia Berkeleya a ontologia mechaniki kwantowej, [w:] Z.Błaszczak, A.Szczuciński (red.), Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2009, s. 201-208.
 8. Leciejewski S., Kategoria nicości w kosmologii kwantowej, [w:] P.Orlik (red.), Wobec nicości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2010, s. 189-208.
 9. Leciejewski S., Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej – konieczność czy zbędne obciążenie pracy dydaktycznej?, [w:] I.Surina (red.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 247-258.
 10. Leciejewski S., Obserwator jako test modeli kosmologicznych, [w:] Z.Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół ewolucjonizmu. Dylematy biologów, filozofów i fizyków, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2010, s. 153-161.
 11. Leciejewski S., Geneza czasu według kosmologii kwantowej, [w:] P.Orlik (red.), Aporie czasu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 29-53.
 12. Leciejewski S., Problematyka czasu oraz miejsca człowieka w kwantowym Wszechświecie, [w:] P.Orlik (red.), Aporie czasu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 54-70.
 13. Leciejewski S., Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej XXI wieku, [w:] M.Domaradzki, E.Kulczycki, M.Wendland (red.), Język. Rozumienie. Komunikacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 83-96.
 14. Leciejewski S., Rola zasad antropicznych w rozwoju kosmologii, [w:] Z.Roskal (red.), Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 121-142.
 15. Leciejewski S., Antropizm w kosmologii (od wielkich liczb do idei multiświata), [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LIX, numer 2 – 2011, s. 165-188.
 16. Leciejewski S., Maj M., Komputery w badaniach doświadczalnych, [w:] „Materiały Budowlane”, nr 3/2013, s. 87-89.
 17. Leciejewski S., Antropiczny charakter kosmicznych koincydencji, [w:] S.Janeczek (red. serii), seria „Dydaktyka Filozofii”, tom III „Filozofia przyrody”, S.Janeczek, D.Dąbek, J.Herda, A.Starościc (red. tomu), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 399-412.
 18. Leciejewski S. Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych, [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 23: 2014, Nr 4 (92), s. 263-273.
 19. Holdys J., Leciejewski S., Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów genetycznych, [w:] „Studia Metodologiczne”, Nr 34 (2015), s. 189-208.
 20. Leciejewski S., The digital revolution in empirical science, [w:] „e-methodology”, 2015 (2), s. 9-17.
 21. Leciejewski S., Wizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera), [w:] „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, Tom 4 (2016), s. 369-378.