Home » Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej