Studia I stopnia – licencjackie

Kierunek: Filozofia. Specjalności: Etyka, Komunikacja społeczna, Zarządzanie wiedzą, Życie publiczne