Studia II stopnia – magisterskie

Od roku akademickiego 2018/2019 rekrutacja na studia II stopnia z Filozofii odbywa się na kierunek studiów Filozofia. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności (Etyka, Komunikacja społeczna, Życie publiczne) lub kontynuować studia na kierunku Filozofia.