Zajęcia w roku akademickim 2020/21

Zajęcia w roku akademickim 2020/21

1️. SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, zgodnie z
rozporządzeniem Rektora UAM, wszystkie zajęcia objęte programem
nauczania odbywać się będą z wykorzystaniem narzędzi do pracy
zdalnej (platforma _moodle_ lub platforma _Microsoft Teams_).

2. TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Zgodnie z rozporządzeniem dot. organizacji roku akademickiego
2020/2021
(https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/organizacja-roku-akademickiego-i-organizacja-ksztalcenia-20202021),
zajęcia dydaktyczne na WFil UAM rozpoczną się 15.10.2020.

3. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO:

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I-go roku odbędzie się
14.10.2020 i zostanie przeprowadzona drogą online (informacje szczegółowe otrzymacie Państwo na początku października).

4. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ORAZ SZKOLENIA Z OBSŁUGI PROGRAMÓW DO REALIZACJI ZAJĘĆ ONLINE DLA
STUDENTÓW:

Na początku października zorganizowane zostanie szkolenie z obsługi
narzędzi do pracy zdalnej. Szkolenie będzie obowiązkowe dla
studentów I-go roku (opcjonalne dla studentów lat wyższych)
Spotkania organizacyjne oraz szkolenia z obsługi systemów do prowadzenia zajęć online odbędą się zgodnie z harmonogramem przesłanym na państwa adresy mailowe w dn. 22.09.2020.

Wszelkie problemy i pytania dotyczące kwestii technicznych prosimy zgłaszać informatykowi WFil (mgr J. Gola, jedrzej.gola@amu.edu.pl)

 Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się:

  • dla kierunku FILOZOFIA (osoby o nazwiskach zaczynających się na literę A-K): 5 października 2020, godz. 10.00, sala A, budynek E,
  • dla kierunku FILOZOFIA (osoby o nazwiskach zaczynających się na literę L-Z): 5 października 2020, godz. 12.00, sala A, budynek E,
  • dla kierunku FILOZOFIA – specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: 6 października 2020, godz. 10.00, sala A, budynek E,

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów magisterskich kierunku FILOZOFIA odbędzie się:

  • 6 października 2020, godz. 12.00, sala A, budynek E.

Podstawowe szkolenie dotyczące uczenia się na odległość (obsługa platformy Microsoft Teams) dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich przekazane zostanie drogą e-mail’ową w dniu 7 października 2020 (po szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety, w ramach której poprosimy o odpowiedź na pytanie czy uznajecie Państwo szkolenie za wystarczające, czy też zgłaszacie państwo akces do udziału w dodatkowym szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się pracowniach Wydziału Filozoficznego UAM).

Szkolenie stacjonarne z podstaw Microsoft Teams dla osób, które uznają kurs zdalny z niewystarczający i zgłoszą akces do szkolenia dodatkowego, odbędzie się w pracowniach Wydziału Filozoficznego następujących terminach:

  • 8 października 2020, godz. 10.00 (15 osób, sala 215),
  • 8 października 2020, godz. 12.00 (15 osób, sala 215),
  • 8 października 2020, godz. 14.00 (15 osób, sala 215),
  • 9 października 2020, godz. 12.00 (15 osób, sala 215).

—————————————————————————

  1. Po wejściu do budynku UAM należy zdezynfekować ręce. W budynku należy przebywać w maseczce lub przyłbicy oraz – w miarę możliwości – zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób.
  2. Na szkolenie należy przybyć z własnym laptopem.

Comments are closed.