Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Stawskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Filipa Stawskiego

Zawiadomienie

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, iż w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 (online) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Filip Stawski

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Tytuł dysertacji:

„Poznanie ucieleśnione. Neurofilozoficzna perspektywa zintegrowanego modelu funkcji psychicznych”

Zaproszenie na obronę mgra Filipa Stawskiego

Comments are closed.