31 X oraz 2 XI 2016 r. wolne od zajęć dydaktycznych

31 X oraz 2 XI 2016 r. wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z organizacją bieżącego roku akademickiego, ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r.


Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ustanawiam 2 listopada 2016 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Comments are closed.