Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (1951-2017)

Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (1951-2017)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej, wieloletniej Profesor naszego Wydziału Nauk Społecznych, cenionej wykładowczyni, osoby o wielkich zasługach dla polskiej filozofii i kulturoznawstwa, członkini Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Panu Profesorowi Pawłowi Zeidlerowi oraz całej Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Filozofii UAM

Comments are closed.