XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Filozoficznej odbędą się 16 lutego 2019 roku, o godzinie 10:00 w sali 215 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89 C, 60 568 Poznań.

Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części:

  • Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.
  • W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.

Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez Komitet Okręgowy, na Protokole eliminacji II stopnia, według kryteriów podanych przez Komitet Główny OF. Aby zostać rekomendowanym do finału, uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 pkt za każdą część eliminacji, w sumie zaś za całość eliminacji okręgowych 60 pkt

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo z dr Karolina Kowalewska pod adresem: kowalewska.km@gmail.com

Comments are closed.