Bezcelowość i zmęczenie. Studium z filozofii egzystencji

Bezcelowość i zmęczenie. Studium z filozofii egzystencji

Zapraszam Studentki i Studentów na fascynujące spotkanie z filozofią „niedogodności” w ramach zajęć semestru letniego 2019/2020.

Analizując wybrane teorie wybitnych myślicieli, zaangażowanych w diagnozowanie ludzkiej egzystencji, przyjrzymy się m.in. twórczości Emila Ciorana; filozofa, który w sposób nieprawdopodobnie wyraźny, przenikliwy, czasami ironiczny a nawet bolesny, interpretuje i eksponuje kondycję oraz egzystencję człowieka obecnego pośród paradoksów absurdalnego świata. W świecie widzianym oczyma Ciorana zawodzi wszystko, wątpliwy jest jakikolwiek cel, a zwłaszcza taki, który nadawałby jakiemukolwiek działaniu sens. A jednak, Emil Cioran, zmagając się ze „swoim zmęczeniem światem”, całe dorosłe życie poświecił filozofii i jako taką – ważną dla świata –  ustanowił (sensownym?) celem swojego życia. 

Konwencja i program w/w fakultetu domaga się Państwa obecności. Pomimo że zaproszenie kieruję do wszystkich Studentek i Studentów, to jednak zapraszam tylko te osoby, które są zdecydowane, by uczestniczyć w zajęciach: być obecn(ą)ym, spontanicznie reagować/dyskutować oraz werbalizować efekty własnych, filozoficznych, a więc krytycznych wobec poznawanego materiału przemyśleń.

 

                                                                  Dr Mirosław Piechowiak

Comments are closed.