BHP w zawodzie nauczyciela – dodatkowy termin szkolenia

Studenci kierunku nauczycielskiego, którzy powinni w tym roku uczestniczyć w wykładach z przedmiotu: „BHP w zawodzie nauczyciela”, a z różnych powodów tego nie uczynili, mogą wziąć udział w  dodatkowym szkoleniu, jakie zgodziła się dla takich osób przeprowadzić pani
mgr inż. Elżbieta Sobczak.

Szkolenie to odbędzie się 14 czerwca (czwartek), o godz. 12.00 w Domu Studenckim „Hanka”,  Al. Niepodległości  26,  p. 16.

Comments are closed.