Centrum Nauki i Kultury UJK zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej| 30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury UJK zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej| 30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

– nauki humanistyczne,

– nauki społeczne,

– nauki teologiczne,

– sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

       – nauki ścisłe i przyrodnicze,

       – nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

       – nauki rolnicze,

       – nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej    –   wszystkie dziedziny nauki

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

Komunikat konferencyjny i szczegółowe informacje https://www.ujk.edu.pl/xxx_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

Comments are closed.