De/konstrukcje miłości. Naturalistyczno-kulturowe konteksty relacji partnerskich

02Zapraszam Studentki i Studentów na zajęcia fakultatywne poświęcone problematyce miłości oraz relacjom/związkom partnerskim.

W historii myśli filozoficznej można znaleźć szereg dowodów na to, że dziedzina ludzkich uczuć i emocji była od dawna problematycznym przedmiotem refleksji wielu myślicieli. O miłość, przez wieki, pytali nie tylko filozofowie, lecz również rozmaici badacze społeczni, naukowcy, a także pisarze, poeci, artyści – malarze, rzeźbiarze, twórcy teatralni i filmowi. Dlaczego także dziś o miłości nie można przestać mówić? Dlaczego nie sposób przestać o nią pytać?

W badaniach nad istotą miłości, a więc nad tym wyjątkowym rodzajem relacji człowieka do człowieka, należy pamiętać nie tylko o zastanym przez poszczególne indywiduum, historycznie zmiennym efekcie transfiguracji kulturowych, lecz także o zasadniczo niezmiennej lub ulegającej w niewielkim stopniu zmianom biologicznej naturze człowieka. Wydaje się, że o miłości mogą mówić pokolenia filozofów tak długo, jak długo trwać będzie tzw. koewolucja natury i kultury.

Miłość, która uobecnia się w relacjach partnerskich, asystuje zarówno heterogenicznym aspiracjom duchowym, jak i biologicznym, niemal partykularnym determinantom zmysłowego ciała. W ten sposób powstaje pewne napięcie, generowane na gruncie spolaryzowanych, naturalistyczno-kulturowych dynamizmów.

Tym samym więc pojęcie miłości, zmagając się z obciążeniem aporii i charakterystycznym dla bieżących przemian społeczno-kulturowych chaosem, nieustannie domaga się aktualizowania refleksji na swój temat. Jako konstytutywny dla partnerskich relacji motyw – miłość pozostaje zagadnieniem szczególnie aktualnym zwłaszcza współcześnie, gdy nie zawsze słusznie, a najczęściej potocznie, mówi się o jej dekonstrukcji. Czy rzeczywiście ponowoczesna, zindywidualizowana jednostka, potrafiąca coraz sprawniej kształtować własną tożsamość doświadcza deficytu uczuć?

W ramach zajęć fakultatywnych semestru letniego będziemy ze swoistym optymizmem przyglądać się miłości; temu fenomenowi, któremu, jak powszechnie wiadomo, przypisano liczne oczekiwania i niejedno nadano imię.

Dr Mirosław Piechowiak

Comments are closed.