Lista osób przyjętych na dzienne studia doktoranckie

Lista osób przyjętych na dzienne studia doktoranckie w Instytucie Filozofii:

  1. Filip Leszczyński
  2. Bartosz Mroczkowski
  3. Marcin Bielecki
  4. Damian Luty
  5. Michał Juja.

Gratulujemy!

Comments are closed.