EPICUR: Otwarta rekrutacja na semestr wiosenny 2022/2023!

Uniwersytet Europejski EPICUR otwiera rekrutację na zajęcia na semestr wiosenny już 28go listopada 2022 r. W kolejnym semestrze oferujemy aż 18 kursów w ramach ścieżki Liberal Arts and Sciences.

W skład EPICURa wchodzi dziewięć uniwersytetów reprezentujących różne zakątki Europy.


Kursy Europejskie w ramach Liberal Arts and Sciences, które tworzą kompatybilny i przyszłościowy układ przedmiotów w zakresie interdyscyplinarnym. Motywem przewodnim są tożsamości europejskie jak i zrównoważony rozwój.

Rekrutacja jest już otwarta i kończy się 16go grudnia o godzinie 12.

Comments are closed.