Epistemologia integralna Abnera Shimony’ego a problem czasu

W dniu 10 VI 2014 o godzinie 10:15 w sali 215 odbędzie się wystąpienie pt. "Epistemologia integralna Abnera Shimony'ego a problem czasu", które wygłosi mgr Damian Luty.

Comments are closed.