Fakultat: Collective Intentionality

Fakultat: Collective Intentionality

Zajęcia mają za zadanie wprowadzić uczestników w problematykę najnowszych teorii współdziałania (shared agency) w ramach refleksji nad intencjonalnością kolektywną (collective intentionality). Zajęcia pozwolą zrozumieć specyfikę odpowiedzi udzielanych w filozofii działania na pytania w rodzaju: Co to znaczy działać wspólnie? Jakie są warunki współdziałania? Jakich zasobów pojęciowych potrzeba, by adekwatnie opisać różnicę między działaniem kolektywnym a współdziałaniem? Przedmiot umożliwi wprowadzenie w debatę nad współdziałaniem w filozofii psychologii, filozofii umysłu i filozofii społecznej poprzez analizę i interpretację najważniejszych i najciekawszych prac z dziedziny.

Zajęcia będą się odbywały w języku angielskim.

Sylabus

Comments are closed.