Fakultet: Społeczeństwo dialogu. Perspektywy polskie

Od 10 marca 2015 będzie się odbywał nowy wykład fakultatywny: Społeczeństwo dialogu. Perspektywy polskie. Zajęcia we wtorki o 18:30 poprowadzi dr Piotr Leśniewski w sali 106 (D). Na zajęciach zostanie sporządzona lista osób, które będą na te zajęcia uczęszczały, a następnie osoby te zostaną zapisane na przedmiot w USOS.

Comments are closed.