II Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Solidarność. Partycypacja. Kultura Niezależna”

6-8 czerwca 2014, Dom Pracy Twórczej UAM Ciążeń

sympozjum.amu.edu.pl

Głównym celem konferencji jest pytanie o rolę solidarności, partycypacji obywatelskiej i kultury niezależnej dla funkcjonowania sfery publicznej. Powszechnie przyjmowana diagnoza o zaniku kapitału społecznego wymaga pogłębionej analizy. Diagnozie tej towarzyszą dyskusje dotyczące kondycji demokracji, które odsłaniają różnorodne problemy związane z mechanizmami jej kształtowania i wzmacniania. Organizujemy naszą konferencję z przekonaniem, że stanie się ona miejscem, gdzie teoretycy i praktycy będą mogli przedstawić swoje uwagi na temat aktualnego stanu życia publicznego oraz spytać o rolę jaką odgrywa w nim zaangażowanie obywatelskie i kultura niezależna. Liczymy na to, że temat naszego spotkania wywoła żywą dyskusję wokół przemian sfery publicznej w Polsce.

Dyskusje i badania w ramach Sympozjum toczyć się będą wokół takich kwestii problemowych, jak: 

  1. wartość obywatelskiego i społecznego zaangażowania,
  2. dziedzictwo ruchu społecznego Solidarność,
  3. odpowiedzialność instytucji publicznych za kształtowanie polityki publicznej i aktywizacji obywatelskiej,
  4. współczesne znaczenie kultury niezależnej.

Integralną część Sympozjum stanowić będą panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniu kondycji sfery publicznej w Polsce: Czy jesteśmy skazani na demokrację bez partycypacji? W ramach paneli rozważać będziemy takie kwestie problemowe, jak: 

  • Ruch społeczny Solidarność: zagubione dziedzictwo czy roztrwoniony kapitał?
  • Czy polityka jako antypolityka jest jeszcze aktualna?

Wykład Otwierający wygłosi prof. David Ost (Hobart and William Smith Colleges, New York)

Goście Sympozjum: Krzysztof Brzechczyn, Tadeusz Buksiński, Adam Chmielewski, Dariusz Dobrzański, Piotr Domeradzki, Lech Dymarski, Kazimierz Dziubka, Lidia Godek, Jan P. Hudzik, Bartosz Kaluziński, Andrzej M. Kaniowski, Jacek Kołtan, Małgorzata Kowalska, Sergiusz Kowalski, Roman Kubicki, Jarosław Lange, Filip Leszczyński, Paweł Mazur, Monika Mazur-Bubak, Maciej Musiał, Joanna Mysona-Byrska, Andrzej Nowak, David Ost, Krzysztof Podemski, Krzysztof Przybyszewski, Marek Sikora, Mariusz Szynkiewicz, Marta Turkot, Andrzej Wawrzynowicz, Marcin T. Zdrenka

Comments are closed.