Informacja dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Filozoficznym (WFil)

Informacja dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Filozoficznym (WFil)

INAUGURACJA

Szanowni studenci, centralna inauguracja roku akademickiego 2020/21 odbędzie się dn. 01.10.2020, o godz. 10.00. Ze względu na sytuację epidemiczną inauguracja transmitowana będzie on-line na kanale YouTube Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (https://www.youtube.com/uampoznan).

WYDZIAŁOWE SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Wydziałowe spotkanie inauguracyjne odbędzie się dn. 14.10.2020, o godz. 10.00. Spotkanie zorganizowane zostanie w formie zdalnej, a o jego szczegółach informować będziemy               w trakcie naszego przyszłotygodniowego spotkania organizacyjnego oraz drogą mailową.  

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (stacjonarne)

Już w najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie organizacyjne. Tego dnia na Kampusie Ogrody przywitają Was: prodziekan ds. kształcenia prof. Sławomir Leciejewski oraz prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych dr Mariusz Szynkiewicz. Spotkanie stacjonarne – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – odbędzie się w czterech transzach wg poniższego harmonogramu:

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich:

– dla kierunku FILOZOFIA (osoby o nazwiskach zaczynających się na literę A-K): 5 października 2020, godz. 10.00, sala A, budynek E,

– dla kierunku FILOZOFIA (osoby o nazwiskach zaczynających się na literę L-Ż): 5 października 2020, godz. 12.00, sala A, budynek E,

– dla kierunku FILOZOFIA – specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: 6 października 2020, godz. 10.00, sala A, budynek E,

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów magisterskich odbędzie się:
– 6 października 2020, godz. 12.00, sala A, budynek E.

UWAGA: Spotkanie będzie również transmitowane w Internecie, jako opcja do osób, które nie będą mogły pojawić się Kampusie w dn. 05 i 06.10. Link do transmisji umieszczony zostanie w dniu spotkania na stronie głównej WFil oraz na naszym profilu FB.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI NARZĘDZI DO PRACY ZDALNEJ

Podstawowe szkolenie dotyczące uczenia się na odległość (obsługa platformy Microsoft Teams) dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich przekazane zostanie drogą e-mail’ową w dniu 7 października 2020 (UWAGA: po szkoleniu należy wypełnić ankietę, w ramach której poprosimy o odpowiedź na pytanie czy uznajecie Państwo przesłany kurs za wystarczający, czy też zgłaszacie akces do udziału w dodatkowym szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się pracowniach Wydziału Filozoficznego UAM).

Szkolenie stacjonarne z podstaw Microsoft Teams dla osób, które uznają kurs zdalny za niewystarczający i zgłoszą akces do szkolenia dodatkowego, odbędzie się w pracowniach Wydziału Filozoficznego w następujących terminach:


  • 8 października 2020, godz. 10.00 (15 osób, sala 215, bud. C),
    • 8 października 2020, godz. 12.00 (15 osób, sala 215, bud. C),
    • 8 października 2020, godz. 14.00 (15 osób, sala 215, bud. C),
    • 9 października 2020, godz. 12.00 (15 osób, sala 215, bud. C).

UWAGA: przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w semestrze zimowym r. akademickiego 2020/21 wszystkie zajęcia na WFil UAM odbywają się w formie zdalnej.

ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM STUDIÓW

Legitymacje studenckie odbierać można zgodnie z zasadami, które określone zostały przez kierownictwo BOS (Biuro Obsługi Studentów) na stronie: https://filozofia.amu.edu.pl/aktualnosci/odbior-legitymacji/

Odbiór legitymacji możliwy jest również w dniach, w których odbywać się będą spotkania organizacyjne i szkolenia stacjonarne.

————————————-
1. Po wejściu do budynku UAM należy zdezynfekować ręce. W budynku należy przebywać w maseczce lub przyłbicy oraz – w miarę możliwości – zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób.
2. Na szkolenie należy przybyć z własnym laptopem.

Comments are closed.