Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach projektu Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego finansowanego ze środków NCN, Komisja Stypendialna wybrała Pana mgr Tomasza Bednarka na ww. stanowisko.

Comments are closed.