INFORMACJA w sprawie wypłaty dodatkowych świadczeń pomocy socjalnej dla studentów

INFORMACJA w sprawie wypłaty dodatkowych świadczeń pomocy socjalnej dla studentów

Szanowni Studenci,
uprzejmie informuję, że z dniem 23 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zarządzenie Rektora nr 119/2020/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania studentom zapomóg w roku akademickim 2020/2021, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wprowadzone zarządzenie umożliwia przyznanie studentom, którym przyznane zostało stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 zapomogi w kwocie odpowiadającej miesięcznej wysokości wcześniej przyznanego ww. świadczenia. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie wniosku o zapomogę do Rektora za pośrednictwem systemu USOSweb.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Comments are closed.