Język niemiecki i francuski dla I roku studiów I stopnia

Na Wydziale Nauk Społecznych organizowane są grupy lektoratowe z języka niemieckiego i francuskiego (w ramach obowiązkowych zajęć w programie). Chętni powinni się skontaktować z dr. Rafałem Koschanym, dyr. ds. dydaktycznych IK UAM (koschany@amu.edu.pl) – najpóźniej do piątku 23 stycznia. Wymagana minimalna liczba uczestników zajęć to 15 osób.

Comments are closed.