„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

22 października mgr Katarzyna Bartosik z Uniwersytet Zielonogórski wygłosiła referat „Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”.

Organizatorami seminarium byli: Zakład Antropologii Filozoficznej IF UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej.

Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym

Zdjęcie wyróżniające: www.pixabay.com

Comments are closed.