Komunikat Studium Językowego UAM

Komunikat Studium Językowego UAM

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 i 30 czerwca 2021 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

29 czerwca 2021 r. godz. 12.00

Szczegóły w załączniku

Comments are closed.