Konferencja – Literatura i filozofia

Szanowni Państwo!

Koło Hermeneutyczne UAM oraz Koło Studentów Filozofii UAM mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału i wygłoszenia referatów w ramach ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej pod hasłem Literatura i filozofia, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu w dniach 1-2 czerwca 2012 roku.

Planowana konferencja dotyczyć ma związków literatury i filozofii – obszarów i zagadnień, które konstytuują zasadność mówienia o tychże powiązaniach, czy wręcz znoszą granice między obiema dyscyplinami: filologią i filozofią. Szczególnie bliskie są nam aspekty etyczne literatury, wątki filozoficzne w najnowszej literaturze polskiej oraz relacje między hermeneutyka literacką i filozoficzną. Mamy nadzieję, że te oraz inne zaproponowane tematy, które mamy zamiar rozwinąć w ramach konferencji staną się jednocześnie dla słuchaczy i uczestników asumptem do refleksji (także twórczej) nad proponowanym przez nas zagadnieniem ustawiającym widzenie nauki w perspektywie ponowoczesnego zatarcia granic między dyscyplinami.

Abstrakty (700-1000 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz bibliografią obejmującą trzy pozycje prosimy przesyłać do 5 maja na adres e-mail: LITFIL2012@gmail.com. O przyjęciu abstraktów uczestnicy zostaną poinformowani do 15 maja.

Opłatę konferencyjną w wysokości 35 złotych, nieobejmującą kosztów zakwaterowania należy uiścić do 20 maja.

Zapewniamy o możliwości uzyskania zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.

Plakat Literatura i filozofia

 

Karta zgłoszeniowa Literatura i filozofia

Comments are closed.