Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Uprzejmie informuję, że Miasto Poznań organizuje XI edycję konkursu na
najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich
uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych. Do wygrania są 3
równorzędne nagrody w wysokości 6000 zł w kategorii prac doktorskich
oraz 3 równorzędne nagrody w wysokości 3000 zł w kategorii prac
magisterskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i
obszarów nauki obronione w latach *2013-2014*. Przedmiot pracy może
stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania
możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów
oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 266 do 15 listopada 2014 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.

Comments are closed.