Lektoraty – terminy egzaminów certyfikujących

Lektoraty – terminy egzaminów certyfikujących

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2015/2016 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2. 

  1. 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) godz. 14:00
  2. 15 września 2016 r. (czwartek) godz. 14:00 (jest to termin poprawkowy) 

Informacja o miejscu egzaminu będzie podana podczas rejestracji żetonowej. 

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia oraz Kognitywistyka.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Student, który nie zaliczył egzaminu certyfikacyjnego w semestrze zimowym, do egzaminu poprawkowego może podejść w dniu 20 czerwca 2016 r. 

Rejestracja żetonowa na I termin (20 czerwca 2016) egzaminu certyfikacyjnego odbędzie się w terminie: od 13 czerwca 2016 r. godz. 9:00 do 17 czerwca 2016 r. do godz. 10:00. 

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym, który zostanie podany na początku września.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Comments are closed.