List otwarty członków KNF PAN z wyrazami wsparcia dla ks. prof. Andrzeja Szostka

List otwarty członków KNF PAN z wyrazami wsparcia dla ks. prof. Andrzeja Szostka

Zamieszczamy list otwarty członków Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z wyrazami wsparcia dla ks. prof. Andrzeja Szostka:

Szanowny Księże Profesorze,

Przed kilkoma dniami jako Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk zajęliśmy stanowisko w sprawie budzących nasz głęboki sprzeciw napaści na ks. prof. Alfreda Wierzbickiego i wysuwanych żądań usunięcia go z uczelni (link: https://knf.pan.pl). Teraz zaś – jako niżej podpisani członkowie tego ciała, wybrani na przedstawicieli polskiego środowiska filozoficznego – pragniemy wyrazić Księdzu Profesorowi nasz szacunek oraz ogromną wdzięczność za postawę w związku z krokami, jakie wobec ks. Alfreda Wierzbickiego podjęte zostały przez władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z pełnym szacunkiem i uznaniem odnosimy się do z pewnością bolesnej decyzji, jaką Ksiądz Profesor – wieloletni rektor KUL – ogłosił publicznie w słowach: „nie potrafię kontynuować współpracy z Uczelnią, której Władze tak krzywdząco traktują swego Profesora – i to etyka, który właśnie z bliskich mi racji etycznych ma odwagę zabierać głos w sprawach moralnie doniosłych w Polsce i w Kościele”. Miejmy nadzieję, że ten nader dobitnie brzmiący głos przyczyni się do ozdrowienia sumień i umysłów oraz powstrzymania procesu moralnej dewastacji środowiska naukowego i sfery publicznej.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
prof. dr hab. Adam Grobler
prof. dr hab. Piotr Gutowski
ks. prof. dr hab. Tomasz Homa
prof. dr hab. Elżbieta Jung
dr hab. Janusz Kaczmarek
dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski
prof. dr hab. Roman Kubicki
prof. dr hab. Paweł Łuków
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
dr hab. Marcin Miłkowski
prof. dr hab. Roman Murawski
prof. dr hab. Andrzej Noras
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska
prof. dr hab. Wojciech Sady
ks. dr hab. Adam Świeżyński
prof. dr hab. Andrzej Szahaj
prof. dr hab. Tadeusz Szubka
dr hab. Artur Szutta
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
prof. dr hab. Jan Woleński
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
prof. dr hab. Renata Ziemińska

Comments are closed.