Mgr Filip Leszczyński z I nagrodą w konkursie na najlepszą pracę badawczą

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę badawczą w kategorii prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich.

Przyznano 4 równorzędne Nagrody I Stopnia. Mgr Filip Leszczyński, który jest doktorantem w Instytucie Filozofii UAM otrzymał jedną z nich za pracę magisterską "Kształtowanie się więzi społecznych w wybranych modelach gospodarki społecznej”. Praca została napisane pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Pałubickiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KRS.

Comments are closed.