Miłość-ponowoczesność-relacja. Konteksty naturalistyczno-kulturowe

Zapraszam Studentki i Studentów na zajęcia fakultatywne poświęcone problematyce miłości:

Miłość-ponowoczesność-relacja. Konteksty naturalistyczno-kulturowe

Miłość, która uobecnia się w relacjach międzyludzkich /partnerskich/, asystuje zarówno heterogenicznym aspiracjom duchowym, jak i biologicznym, niemal partykularnym determinantom zmysłowego ciała. W ten sposób powstaje pewne napięcie, generowane na gruncie spolaryzowanych, naturalistyczno-kulturowych dynamizmów. 

W ramach zajęć fakultatywnych semestru letniego będziemy ze swoistym optymizmem i entuzjazmem przyglądać się miłości; temu fenomenowi, któremu, jak powszechnie wiadomo, przypisano liczne oczekiwania i niejedno nadano imię.

                                                                                   Dr Mirosław Piechowiak

Comments are closed.